רובוטים להברגה

רובוטים להברגה ממיטב היצרנים

רובוטים וקובוטים להברגה בעלי יכולות ויתרונות בולטים על פני אותה הפעולה ע"י גורם אנושי. מערכות הברגה רובוטיות יודעות לתעד כל סגירה וסגירה. הן יודעות לרשום את נתוני עוצמת הסגירה ונתונים נוספים למערכות מחשוב.

למערכת סגירה ניתן גם להוסיף צילום במידת הצורך. ניתן להחליט על עוצמות הסגירה השונות בין בורג לבורג ועוד. 

המערכת הרובוטית הינה עכבית ומסוגלת לעבוד 24 שעות ביממה, ואינה דורשת התערבות אנושית בתהליך.

הדיוק הרב של המערכות הרובוטיות מעלה בצורה משמעותית את איכות הסגירה, יציבות ועקביות בסגירה והעלאה משמעותית באיכות. 

רובוטים להברגה