אוטומציה תעשייתית היא שימוש במערכות בקרה. כגון מחשבים או רובוטים, וטכנולוגיות מידע לטיפול בתהליכים ומכונות שונים בתעשייה. כדי להחליף את האדם ו/או לייעל את תהליכי הייצור במפעל. זהו הצעד השני מעבר למכניזציה בתחום התעשיה.

 הגדלת האיכות והגמישות בתהליך הייצור

מוקדם יותר המטרה של אוטומציה היתה להגדיל את הפרודוקטיביות (שכן מערכות אוטומטיות יכול לעבוד 24 שעות ביממה). וכן כדי להפחית את העלות הקשורה מפעילי אנוש (כלומר שכר והטבות). עם זאת, כיום, את המיקוד של אוטומציה מכוון בכדי להגדיל את איכות וגמישות בתהליך הייצור. בתעשיית הרכב, ההתקנה של בוכנות לתוך המנוע נעשה פעם באופן ידני עם שיעור שגיאה של 1-1.5%. כיום, משימה זו מתבצעת באמצעות מכונות אוטומטיות ורובוטיקה תעשייתית וקולבורטיבית עם שיעור שגיאה של 0.00001%.

היתרונות של אוטומציה במפעלים

עלות הפעלה נמוכה יותר, אוטומציה במפעל מבטלת את עלויות העובד. יתר על כן, רובוטים אינם דורשים הטבות עובד כגון בונוסים, כיסוי פנסיוני, ארוחות, הסעות וכד'. הרובוטים לא יוצאים לשביתה ולא פונים לעוד עובדים כשחשים בצורך לכך. לפעמים ישנה עלות ראשונית כלשהי, אבל לאחר מכן זה חוסך את השכר החודשי של העובדים. אשר מוביל לחיסכון משמעותי בעלויות עבור החברה.