רובוט מבצעי

רובוטים מבצעיים נועדו בכדי לאפשר עבודה טקטית בכל שטח אפשרי.