AUBO

רובוטים שיתופיים של החברה, הם סדרת רובוטים בעלי שישה צירים. הרובוטים מגיעים בדגמים של 3, 5, 7 ו -10 ק"ג, בעלי אורך זרוע של 625 עד 1350 מ"מ . אלה ארבעה רובוטים שיתופיים הידועים גם בשם קובוט. הקובוטים יכולים לעבוד בסביבת אדם ללא כל צורך בגידור או במערכות בטיחות בהתאם לשיקולי בטיחות המפעל.

הקובוטים ידידותיים למשתמש, בעלי גמישות גבוהה, בעלות נמוכה וקל מאוד להזזה ממקום למקום. אין צורך במיומנויות תכנות כלשהם על מנת להגדיר את הרובוט למשימות השונות במפעל.

הקובוט מסייע לחברות להשיג יתרון תחרותי תוך צמצום יד אדם בפעולות מסוכנות או פעולות שהינן חוזרות על עצמם.