FORCE TORQUE SENSOR

Force Torque Sensor נועד לספק 6 מעלות של כוח חופש ומדידת מומנט. החיישנים שלנו נועדו להתאים את רוב הזרועות הרובוט תעשייתי המשמש כיום.

אינטגרציה עם ממשקים זמינים שונים היא פשוטה. יישומים נפוצים הם התקני בקרת כוח, פעילויות הוראה והתרסקות, אך ניתן להשתמש בחיישנים הסמוכים למפעילי קצה במקרה של טחינה, ליטוש או כלי עקיפה.

תיאור

יישומים
Surface Finishing
Assembly
Quality testing & Inspection
וידאו