השכרת מכונות שיקוף רנטגן

החברה מספקת שירותי השכרה של מכונות שיקוף רנטגן לאירועים וכן לתקופות ארוכות.

החברה מספקת שירותי השכרה של מכונות שיקוף רנטגן לאירועים לתקופות קצרות וארוכות. השירות כולל, הובלה, התקנה ותמיכה טכנית.

שירותי ההשכרה מיועדים, בין היתר, לביצוע בדיקות ובקרת איכות במפעלים וקווי ייצור. קיימת אפשרות להתקשרות בחוזה ליסינג ארוך טווח.

בנוסף לחברה יכולת לספק כוח אדם מתאים לפיענוח וכן להכשיר ולהדריך מפענחים (משקפים).

Hi-Scan6040C